Tungsten divertor sources in WEST related to impurity inventory and local plasma conditions

G.J. van Rooij (Corresponding author), Olivier Meyer, S. Brezinsek, C. Desgranges, D. Douai, S. Ertmer, A. Gallo, C. Gil, J. Gunn, T. Loarer, E. Tsitrone

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tungsten divertor sources in WEST related to impurity inventory and local plasma conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Rekenkunde