Tunable colloidal Ni nanoparticles confined and redistributed in mesoporous silica for CO2 methanation

Wilbert Vrijburg, J.W.A. van Helden, Arno van Hoof, Heiner Friedrich, E. Groeneveld, Evgeny A. Pidko (Corresponding author), Emiel Hensen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
45 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tunable colloidal Ni nanoparticles confined and redistributed in mesoporous silica for CO2 methanation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen