TUE PEP detector : karakterisering van de TUE positron emissie profilering detector voor katalyse onderzoek

M.A.M. Haast, A.V.G. Mangnus, L.J. IJzendoorn, van, M.J.A. Voigt, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

42 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)67-71
TijdschriftNevac Blad
Volume34
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit