TTCN-3 : de testtaal van de toekomst

J.C. Pol, van de, D.M. Solingen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Naarmate de hoeveelheid te testen software en het belang van goed geteste software toenemen, neemt de vraag naar testautomatisering toe. De praktijk van outsourcing en offshoring voegt hier nog extra uitdagingen aan toe. Voor testautomatisering is sinds kort een specifiek gestandaardiseerde programmeertaal beschikbaar: TTCN-3. Door de toenemende vraag naar testautomatisering en de huidige praktijk van outsourcing en offshoring is een gestandaardiseerde testtaal onontbeerlijk. Sinds kort is een specifiek voor testautomatisering gestandaardiseerde programmeertaal beschikbaar: TTCN-3. De taal en tools voor TTCN-3 zijn intensief in de praktijk getoetst. Hieruit blijkt dat TTCN-3 waarschijnlijk de toekomst van testautomatisering gaat bepalen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-24
TijdschriftInformatie
Volume48
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit