TS-1 coated microreactor for selective oxidations

L.A. Truter, D.M. Perez Ferrandez, T.A. Nijhuis, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)139-145
Aantal pagina's7
TijdschriftApplied Catalysis. A, General
Volume490
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit