Trusting a virtual driver : similarity as a trust cue

F.M.F. Verberne

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

591 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Industrial Engineering & Innovation Sciences
Begeleider(s)/adviseur
  • Midden, Cees J.H., Promotor
  • Meijers, Anthonie W.M., Promotor
  • Ham, Jaap R.C., Co-Promotor
Datum van toekenning21 apr 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6295-162-5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit