Trust management in P2P systems using standard TuLiP

M. Czenko, J.M. Doumen, S. Etalle

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Trust management in P2P systems using standard TuLiP'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie