Trust in systems : effects of direct and indirect information

P.W. Vries, de

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1236 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Trust in systems : effects of direct and indirect information'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen