True visions : the emergence of ambient intelligence

E.H.L. Aarts (Redacteur), J.L. Encarnaçao (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekredactieAcademic

94 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieBerlin
UitgeverijSpringer
ISBN van elektronische versie9783540289746
ISBN van geprinte versie978-3-540-28972-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit