True ferroelectric switching in thin films of trialkylbenzene-1,3,5-tricarboxamide (BTA)

A. V. Gorbunov, T. Putzeys, I. Urbanavičiute, R.A.J. Janssen, M. Wübbenhorst, R.P. Sijbesma, M. Kemerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'True ferroelectric switching in thin films of trialkylbenzene-1,3,5-tricarboxamide (BTA)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie