Troponin I concentrations in heparinized plasma and serum differ when measured with the Advia Centaur TnI-Ultra assay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
134 Downloads (Pure)

Samenvatting

Letter to the editor
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)513-515
TijdschriftScandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation
Volume68
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Troponin I concentrations in heparinized plasma and serum differ when measured with the Advia Centaur TnI-Ultra assay'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit