Tropical ideals do not realise all Bergman fans

Jan Draisma, Felipe Rincón

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 31st International Conference on "Formal Power Series and Algebraic Combinatorics", July 1 - 5, 2019, University of Ljubljana, Slovenia
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit