Triplet-state di(cation radicals) of 1,3-phenylene-bis(methylene phosphorane)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Downloads (Pure)

Samenvatting

EPR spectroscopy is used to characterize a novel triplet ground state diradical obtained from oxidation of 1,3-phenylene-bis{[(4-t-butylphenyl)methylene]triphenyl phosphorane}.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1733-1734
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Metals
Volume85
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 mrt 1997

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Triplet-state di(cation radicals) of 1,3-phenylene-bis(methylene phosphorane)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit