Triplet radical pairs from 3-carboxy-proxyl encapsulated in a dendritic box

J.F.G.A. Jansen, R.A.J. Janssen, E.M.M. Berg, van den, E.W. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)561-564
Aantal pagina's4
TijdschriftAdvanced Materials
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit