Triphasic FE modelling of the skin water barrier

P.M. Kemenade, van, J.M.R.J. Huyghe, L.F.A. Douven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
71 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)93-109
TijdschriftTransport in Porous Media
Volume50
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit