Trilinear alternating forms on a vector space of dimension 7

A.M. Cohen, A.G. Helminck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  122 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-25
  TijdschriftCommunications in Algebra
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit