Tribologie als gereedschap voor de constructeur

M.J.W. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)199
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1976

Citeer dit