Triangular M/G/1-type and tree-like QBD Markov chains

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

36 Downloads (Pure)

Samenvatting

In applying matrix-analytic methods to M/G/1-type and tree-like QBD Markov chains, it is crucial to determine the solution to a (set of) nonlinear matrix equation(s). This is usually done via iterative methods. We consider the highly structured subclass of triangular M/G/1-type and tree-like QBD Markov chains that allows for an efficient direct solution of the matrix equation.
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 2009

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2009060
ISSN van geprinte versie1389-2355

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Triangular M/G/1-type and tree-like QBD Markov chains'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit