Trends and developments in computational geometry

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  This paper discusses some trends and achievements in computational geometry during the past five years, with emphasis on problems related to computer graphics. Furthermore, a direction of research in computational geometry is discussed that could help in bringing the fields of computational geometry and computer graphics closer together.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-30
  Aantal pagina's28
  TijdschriftComputer Graphics Forum
  Volume16
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1997

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Trends and developments in computational geometry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit