Treewidth and minimum fill-in on d-trapezoid graphs

H.L. Bodlaender, A.J.J. Kloks, D. Kratsch, H. Müller

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  101 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's23
  StatusGepubliceerd - 1995

  Publicatie series

  NaamUniversiteit Utrecht. UU-CS, Department of Computer Science
  Volume9534
  ISSN van geprinte versie0924-3275

  Citeer dit