Treatment of transverse patellar fractures : a comparison between metallic and non-metallic implants

M.H.G. Heusinkveld, A. Hamer, den, W.A. Traa, P.J.A. Oomen, N. Maffulli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment of transverse patellar fractures : a comparison between metallic and non-metallic implants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen