Treatment and application of recycled concrete fines

M.V.A. Florea, Z. Ning, H.J.H. Brouwers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

95 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Treatment and application of recycled concrete fines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science