Travelling waves for gas-solid reactions

C.J. Duijn, van, A. Straathof

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-178
TijdschriftRevista Matemática de la Universidad Complutense de Madrid
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit