Travelling wave behaviour of crystal dissolution in porous media flow

C.J. Duijn, van, P. Knabner

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    22 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Travelling wave behaviour of crystal dissolution in porous media flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen