Traveling waves in a finite condensation rate model for steam injection

J. Bruining, C.J. Duijn, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Traveling waves in a finite condensation rate model for steam injection'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen