Travelers' need for information in traffic and transit: Results from a web survey

Caspar G. Chorus, Theo A. Arentze, Harry J.P. Timmermans, Eric J.E. Molin, Bert Van Wee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

226 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Travelers' need for information in traffic and transit: Results from a web survey'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen