Travel preferences of multimodal transport systems in emerging markets: the case of Beijing

F. Liao, Q. Tian (Corresponding author), T.A. Arentze, H.-J. Huang, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
170 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Travel preferences of multimodal transport systems in emerging markets: the case of Beijing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen