Trapped electrons in the quantum degenerate regime

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Trapped electrons in the quantum degenerate regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie