Transverse self-fields within an electron bunch moving in an arc of a circle

G.A. Geloni, J.I.M. Botman, O.J. Luiten, M.J. Wiel, van der, M. Dohlus, E.L. Saldin, E.A. Schneidmiller, M.V. Yurkov

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transverse self-fields within an electron bunch moving in an arc of a circle'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen