Transverse dispersion from an originally sharp fresh-salt interface caused by shear flow

G. Josselin de Jong, de, C.J. Duijn, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Transverse dispersion from an originally sharp fresh-salt interface caused by shear flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen