Transportation and social interactions

E. Dugundji, A. Paez, T.A. Arentze, J.L. Walker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-247
Aantal pagina's9
TijdschriftTransportation Research. Part A: Policy and Practice
Volume45
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transportation and social interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit