Transport stated choice responses: effects of task complexity, presentation format and literacy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-244
Aantal pagina's15
TijdschriftTransportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review
Volume39
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit