Transport optimisation polyolefines (TOP) : distribution redesign at DSM : case study UK

H.M.A. Even, Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Stan Ackermans Instituut. Logistics Management Systems (LMS)

Onderzoeksoutput: ScriptiePd Eng Thesis

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
Begeleider(s)/adviseur
  • van Donselaar, Karel H. , Begeleider
  • Theeuwes, Jacques, Begeleider
  • Vos, B., Begeleider, Externe Persoon
  • Flapper, Simme Douwe P., Begeleider
  • Borgmans, C.P.J.H., Externe begeleider
  • Otten, F., Externe begeleider, Externe Persoon
Datum van toekenning1 jan 2000
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-444-0079-7
StatusGepubliceerd - 2000

Bibliografische nota

Eindverslag

Citeer dit