Transport of neutral atomic hydrogen in a supersonic plasma jet

S. Mazouffre, M.G.H. Boogaarts, J.J.A.M. Mullen, van der, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transport of neutral atomic hydrogen in a supersonic plasma jet'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen