Transport of hot electrons in GaAs/AlGaAs heterostructures

P. Hendriks

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

321 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Wolter, Joachim, Promotor
  • Blom, F.A.P., Co-Promotor
Datum van toekenning14 dec 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit