Transport of complex mixtures in porous materials studied with NMR imaging

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

54 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit