Transport models for desorption from natural soils packed in flushed columns

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transport models for desorption from natural soils packed in flushed columns'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemical Engineering