Transport mechanism and modeling of microporous carbon membranes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transport mechanism and modeling of microporous carbon membranes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering