Transonic shock wave. Turbulent boundary layer interaction on a curved surface

C. Nebbeling, B. Koren

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transonic shock wave. Turbulent boundary layer interaction on a curved surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie