Transmissive and emissive polymer waveguides for communication and illumination : controlled scattering of light in amorphous polymers

M.A. Graaf, de

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  184 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
  Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Lemstra, Piet, Promotor
  Datum van toekenning25 apr 2002
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's90-386-2853-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit