Transmission Ratio Design for Electric Vehicles via Analytical Modeling and Optimization

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmission Ratio Design for Electric Vehicles via Analytical Modeling and Optimization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Computer Science