Transmission of reduction-oriented crafting among colleagues: a diary study on the moderating role of working conditions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmission of reduction-oriented crafting among colleagues: a diary study on the moderating role of working conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Medicijnen en Levenswetenschappen