Transmission electron microscopy study of order-disorder phenomena in non-stoichiometric LaNi5+x and LaNi6-xCux electrode materials

W.M.J.M. Coene, P.H.L. Notten, F. Hakkens, R.E.F. Einerhand, J.L.C. Daams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transmission electron microscopy study of order-disorder phenomena in non-stoichiometric LaNi5+x and LaNi6-xCux electrode materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics

Chemistry

Material Science