Translational Research: Bridging the Gap between Fundamental Research and the Clinic

Zhifei Dai, Nancy Kwan Man, Wolfgang J. Parak, Bradley Smith, Baran D. Sumer, Ben Zhong Tang, Jan van Hest, Vincent M. Rotello (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2989-2990
Aantal pagina's2
TijdschriftBioconjugate Chemistry
Volume30
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 dec 2019

Citeer dit