Translating unstructured workflow processes to readable BPEL: theory and implementation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

72 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Translating unstructured workflow processes to readable BPEL: theory and implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen