Translating programs into delay-insensitive circuits

J.C. Ebergen

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

  239 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
  Begeleider(s)/adviseur
  • Rem, Martin, Promotor
  • Molnar, C.E., Promotor, Externe Persoon
  Datum van toekenning13 okt 1987
  Plaats van publicatieEindhoven
  Uitgever
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit