Translating polygons with applications to hidden surface removal

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  83 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's17
  StatusGepubliceerd - 1989

  Publicatie series

  NaamUniversiteit Utrecht. UU-CS, Department of Computer Science
  Volume8931
  ISSN van geprinte versie0924-3275

  Citeer dit