Transition to chaos in a confined two-dimensional fluid flow

D. Molenaar, H.J.H. Clercx, G.J.F. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)
154 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transition to chaos in a confined two-dimensional fluid flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie