Transition metal (Ti, Mo, Nb, W) nitride catalysts for lignin depolymerisation

L. Chen, T.I. Koranyi, E.J.M. Hensen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

36 Citaten (Scopus)
383 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transition metal (Ti, Mo, Nb, W) nitride catalysts for lignin depolymerisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Engineering