Transition control based on grey, neural states

J. Mazák

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

376 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Backx, Ton, Promotor
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Damen, Ad, Co-Promotor
Datum van toekenning25 nov. 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0210-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit